Priser for leie og ekstratjenester

Leie av lokale

kr 3500

1. døgn

Leie av lokale

kr 10500

Hel helg

Obligatorisk vask

kr 1200

Obligatorisk

Servitør

kr 175

Pr time

Kjøkkenhjelp

kr 210

Pr time

Dukleie

kr 40

Pr duk

Tøyservietter

kr 15

Pr stk

Stoltrekkleie

kr 15

Pr trekk

Oppsetting

kr 500

Oppsetting av bord, duking og dekking

Leie av PA-anlegg

kr 1000

Ferdig rigget

Høyt bål

kr 1200

Ytterst på brygge

Søppelhåndtering

kr 300

Søppel og tomgodshåntering